1 september, 2020

Husvisning i Ronneby av ett LB Flex 161 pulpet.

Välkommen torsdag 10/9 kl 17.00-18.00 till visning i ett LB Optimal 161 med pulpettak i Ronneby. Huset är byggt med viss kundanpassning i utförandegrad NNF, nästan nyckelfärdigt.
OBS! Föranmälan krävs för alla till Ameli Behr 0708 44 46 85 eller ameli.behr@lbhus.se

Ni kan läsa mer om visningen här!