7 oktober, 2019

Husvisning av LB Optimal 148 (FLEX) på Aspö-Karlskrona!