Huspunkten jobbar även i skogen.

Vi brukar säga "från stock till hus" och på ett vis är det ju så även fast våra träd används till annat än husen vi bygger. Kunskap och respekt för produkten är dock mycket intressann och maskinkunskap det har vi!